Arne Willy Dahl

Skribent, advokat
Del:

Personlig info

  • Fødselsdato: 22, feb 1949
Sosial:

Biografi

Arne Willy Dahl (født 22. februar 1949) var fra 1988 til 2014 Norges generaladvokat for Forsvaret. Embetet er formelt underlagt Riksadvokaten. Generaladvokaten er den øverste lederen for Den militære påtalemyndighet.

Arne Willy Dahl har juridisk embetseksamen fra 1973. Dahl har tidligere vært høgskolelektor ved Krigsskolen i Oslo og krigsadvokat for Østlandet. I tillegg har Dahl vært direktør ved juridisk avdeling ved Forsvarets Overkommando (FO). For øvrig har Dahl vært statsadvokat ved både Oslo statsadvokatembeter og Riksadvokatembetet.

Dahl har hatt vervet som president i International Society for Military Law and The Law of War (ISMLLW) som har sitt hovedkontor i Brussel. Ved sin avgang som president i 2012 ble han samtidig utnevnt som ærespresident.

Dahl tok over stillingen som generaladvokat etter Odd Emil Blomdal.

Dahl er også kjent for å være hørespillforfatter.

Han er gift med biskop Laila Riksaasen Dahl.

Search