Hans Majestets foged (1957)

Drama | 51 minutter
Rating:
0/10

Handling

En udugelig fogd vil helst bli en dugelig snekker. En skandaløs klassereise er kjernen i dette lystspillet fra 1880 av Alexander Kielland. Vi møter en mislykket foged Gregersen, som har overlatt fogderiet til sin fullmektig. Selv trives han best i snekkerverkstedet, der han lager møbler - nesten i skjul, for slikt håndens arbeid kan jo ikke en embedsmann drive med.

I rollene hører vi blant andre Gisle Straume (foged Gregersen), Eilif Armand (sorenskriver Ross) og Solveig Brantenberg (Margrete, fogdens datter). Regien er ved Otto Nes.

Del:

Anbefalte hørespill

Search