Men livet lever - Historien om Knut Hamsun (1996)

Drama | 6 timer
Rating:
0/10

Informasjon

Hør hos NRK

Handling

Hørespill i 6 episoder. En serie om Knut Hamsuns liv og diktning. Ført i pennen av forfatter Kjell Kristensen, med spesialskrevet musikk av komponisten Håkon Berge. Rammen er lagt til vinteren 1945/46, da den aldrende Knut Hamsun ble psykisk endevendt på Vinderen Psykiatriske av datidens medisinmenn. I biter og brokker rekapituleres Knut Hamsuns liv. Seks timer tar det å spille av serien.

 

Vi to, vi kommer fra stjernene, Knut! (1:6)

av Kjell Kristensen. Høsten 1945 ble den aldrende Knut Hamsun lagt inn til observasjon på Vinderen Psykiatriske Klinikk. Her ble den verdenskjente forfatteren, hatet for sin støtte til nazi-okkupantene, forhørt om sitt livsløp: Det startet i Lom i 1859, bragte ham til Hamarøy i Nordland og senere tilbake til Lom. Oppveksten var langtfra problemfri for den fremtidige dikteren. Bearbeidet og instruert av Morten Thomte. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. Musikk: Håkon Berge. De som er med: Lasse Kolsrud og Arne Thomas Olsen (Knut Hamsun), Jan Grønli (Professor Langfeldt), Trond Brænne (Doktor Ødegård), Lene Bragli (Søster Gerd), Helge Malmbekk (Knut som gutt), Øystein Røger (Onkel Vetltræin), Hilde Olausson (Moren Tora), Bjørn Skagestad (Faren Peder Skredder), Ingar Helge Gimle (Onkel Hans), Kalle Øby (Graveren), Reidar Sørensen (Væreier Zahl). Ellers medvirker: Frank Krog, John Fullman, Tobias og Ola Bendik Berthelsen og Svein Malmbekk. (1:6)

Hør i NRKs nettspiller

Sult (2:6)

av Kjell Kristensen. Knut Hamsuns ungdomsår bød på en omflakkende tilværelse, to opphold i Amerika og en langvarig, resultatløs streben etter aksept og anerkjennelse som dikter. Hamsun stilte seg i opposisjon til de etablerte litterære kretser, men hadde selv problemer med å bli tatt på alvor. Nærmere 60 år etter, i 1945 må den aldrende Knut Hamsun rekapitulere sitt liv til den psykiatriske ekspertisen. Bearbeidet og instruert av Morten Thomte. Teknisk regi: Anna Carine Mostad. Musikk: Håkon Berge. De som er med: Lasse Kolsrud og Arne Thomas Olsen (Knut Hamsun), Jan Grønli (Professor Langfeldt), Trond Brænne (Doktor Ødegård), Lene Bragli (Søster Gerd), Thor Aamodt (Ekspeditør i Bodø), Ingolf David (Forlagsdirektør Fredrik V. Hegel), Bernhard Ramstad (Bjørnstjerne Bjørnson), Per Egil Aske (Skuespiller Jens Selmer), Reidar Sørensen (Væreier Zahl), Sigve Bøe (Bokholder hos Zahl), Sigmund Sæverud (Kristofer Janson), Anne Krigsvoll (Drude Jansson), Inger Teien (Madam Gundersen), Svein Byhring (Journalist Saksen), Kyrre Haugen Bakke (Redaktør Thommesen), Johannes Joner (Arne Garborg), Gard Eidsvold (Matros). Ellers medvirker: Charlotte Trier, Sidsel Avlund, Tony Totino, William Augustus, Shane Beeler, John Erik Riley, Horace Taylor, Jan Andre Tollefsen, Espen Beranek Holm, Poul Hald og elever fra Ljan skole. (2:6 )

Hør i NRKs nettspiller

Verdensaand til hest (3:6)

av Kjell Kristensen. Årene fra 1890 til 1920 brakte store forandringer i Knut Hamsuns liv. Etter et havarert ekteskap møter han kvinnen som mer enn noen skulle komme til å prege hans liv, og gi ham fire barn: Marie Andersen. Årene brakte ham dessuten anerkjennelse fra en hel verden for diktningen, som også gjorde ham til en velstående mann. Mange år senere, i 1945, må den aldrende og diskrediterte Knut Hamsun rekapitulere sitt liv for den psykiatriske ekspertisen. Bearbeidet og instruert av Morten Thomte. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. Musikk: Håkon Berge. De som er med: Lasse Kolsrud og Arne Thomas Olsen (Knut Hamsun), Anneke von der Lippe (Marie Hamsun), Jan Grønli (Professor Langfeldt), Trond Brænne (Doktor Ødegård), Lene Bragli (Søster Gerd), Dennis Storhøi (Brede Kristiansen), Christian Steffensen (Herman Bang), Ingunn Beate Øyen (Bergljot Goepfert Bech), Jens Okking (Georg Brandes), Lars Bonnevie Hjort (Christian Dybwad), Eivind Bøksle (Vilhelm Krag), Per Christian Ellefsen (Doktor Emblem), Henrik Mestad (Journalist Alstad), Gjertrud Jynge (Tjenestepiken Olga). Ellers medvirker: Nicole Macé, Jean Yves Gallardo, Nils Nordberg, Line Verndal, Lars Erik Holter, Per Frisch, Turid Balke, Ada Hesjevoll, Andrea Berentsen Ottmar og Emil Lakhmari. (3:6)

Hør i NRKs nettspiller

En kilo storhet (4:6)

av Kjell Kristensen. Mellomkrigstiden representerte et høydepunkt i Knut Hamsuns liv hva berømmelse angikk. Han var en elsket og beundret dikter, lest og beundret verden over. Men livet var ikke uten private problemer. I 1945, etter at verden hadde opplevd en brutal og ødeleggende krig, og Norge en okkupasjon, ble den diskrediterte Knut Hamsun satt til å rekapitulere sitt liv for den psykiatriske ekspertisen. Bearbeidet og instruert av Morten Thomte. Teknisk regi: Anna Carine Mostad. Musikk: Håkon Berge. De som er med: Lasse Kolsrud og Arne Thomas Olsen (Knut Hamsun), Anneke von der Lippe og Kari Onstad (Marie Hamsun), Jan Grønli (Professor Langfeldt), Trond Brænne (Doktor Ødegård), Lene Bragli (Søster Gerd), Bjørn Roger Gedda (Albert Engstrøm), Ellen Sofie Mosebekk (Cecilia Hamsun), Sverre Solberg (Doktor Strømme), Bendik Wang Andreassen (Tore Hamsun), Rune Andersen (Telegrafbud Kristiansen), Fredrik Bertnes Strømme (Arild Hamsun), Holger Munk (Johannes V. Jensen), Morten Røhrt (Christopher Vibe), Bjarte Hjelmeland (Nordahl Grieg). Ellers medvirker: Bjørn Jenseg, Trini Lund, Nils Nordberg, Julie Jørgensen, Monica S. Kjosavik, Svein Erik Brodal, Karl Sundby, Kalle Øby, Erik Øksnes, John Fullman, Nicolay Lange-Nielsen og Ketil Gjessing. (4:6)

Hør i NRKs nettspiller

Min elskede på jorden! (5:6)

av Kjell Kristensen. Knut og Marie Hamsun møtte hverandre i 1908. Forholdet deres varte livet ut, men ekteskapet var ikke problemfritt. I 1945, etter at Knut Hamsun hadde tapt respekt og anseelse som følge av sin støtte til de tyske okkupantene, ble han underkastet psykiatrisk observasjon. Den medisinske ekspertisen var spesielt opptatt av å undersøke Hamsuns ekteskap, en prosess som fikk store følelsesmessige konsekvenser for det reserverte og private kunstnerparet. Bearbeidet og instruert av Morten Thomte. Teknisk regi: Anna Carine Mostad. Musikk: Håkon Berge. De som er med: Lasse Kolsrud og Arne Thomas Olsen (Knut Hamsun), Anneke von der Lippe og Kari Onstad (Marie Hamsun), Jan Grønli (Professor Langfeldt), Trond Brænne (Doktor Ødegård), Lene Bragli (Søster Gerd), Frank Krog (Herr Bendiksen), Sigve Bøe (Major Ehrlich), Kåre Conradi (Tore Hamsun), Christian Skolmen (Arild Hamsun), Iren Reppen (Cecilia Hamsun), Eyvind Solås (Portneren), Bjørn Jenseg (Doktor Arnesen), Gjertrud Jynge (Tjenestepiken Olga). Ellers medvirker: Nils Bernt Olsen, Trini Lund, Susanne Fuhr, Tilman Hartenstein, Birgit Dammenberg, Christian Boe Astrup, Åse Thomassen og Rune Andersen. (5:6)

Hør i NRKs nettspiller

En kriger for menneskeheten (6:6)

av Kjell Kristensen. Var Knut Hamsun nazist? Var den tidligere så høyt elskede dikteren en overbevist tilhenger av et bestialsk regime? Eller fantes det andre forklaringer? Var mannen sinnsforvirret? I denne sjette og avsluttende episoden i serien om Knut Hamsun stilles de samme spørsmål som den medisinske ekspertise og en hel offentlighet stilte seg vinteren 1945/46. Og det meste er med: Hans aktive støtte til okkupasjonsmakten, hans beundring for Goebbels, som han forærte sin Nobelprismedalje i gull, talen i 1943 på den andre internasjonale kongress for pro-tysk presse i Wien og besøket i "Ørneredet". Til sist nekrologen over Hitler på Aftenpostens førsteside 7. mai 1945. Men også hans mange initiativ og henvendelser til Terboven, Quisling og Hitler for å få løslatt gode nordmenn, bl.a. Ronald Fangen. Hamsun selv ble underkastet psykiatrisk observasjon, en prosess den gamle dikteren fant både meningsløs og smertefull. På Vinderen Psykiatriske der Hamsun ble holdt til observasjon i fire måneder, oppsummerer professor Langfeldt og doktor Ødegard, og stiller diagnosen: "Ikke sinnssyk", men med "varig svekkede sjelsevner". Bearbeidet og instruert av Morten Thomte. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. Musikk: Håkon Berge. De som er med: Lasse Kolsrud og Arne Thomas Olsen (Knut Hamsun), Anneke von der Lippe og Kari Onstad (Marie Hamsun), Jan Grønli (Professor Langfeldt), Trond Brænne (Doktor Ødegård), Lene Bragli (Søster Gerd), Sverre Bentzen (Kioskeier), Gjertrud Jynge (Tjenestepiken Olga), Henrik Mestad (Journalist Alstad), Christian Skolmen (Arild Hamsun), Kåre Conradi (Tore Hamsun), Lasse Lindtner (Harald Grieg), Herbert Lobe (Joseph Goebbels), Arve Granlund (Radioreporter Alf Fossum), Bjørn Sundquist (Hermann Harris Aal), Wiggo Lebsanft (Egil Holmboe), Claus Kowatsch (Adolf Hitler), Trond Høvik (Redaktør Doery Smith). Ellers medvirker: Frank Krog, Geir Kvarme, Nils Bernt Olsen, Åse Thomassen, Trini Lund, Christian Boe Astrup, John Fullman, Denise Wergeland, Tilman Hartenstein, Jarle Berntsen og elever fra Den Tyske Skole i Oslo. (6:6)

Hør i NRKs nettspiller

Del:

Anbefalte hørespill

Search