Møte ved milepelen (1979)

Drama | 3 timer, 33 minutter
Rating:
0/10

Handling

Hørespill i seks deler, basert på Sigurd Hoels roman fra 1947. Hvorfor ble noen mennesker landssvikere under 2. verdenskrig? Fortellingens "Jeg" stiller sitt hus til disposisjon for motstandsbevegelsen. Indregård heter en slik "leieboer". Han trenger noen å snakke med, og slik settes de i gang, "Jeg"'s egne tanker: Hvorfor ble folk landssvikere? Hans Berg, en felles studiekamerat av de to, er nå nazist. Litt for mange fra denne kretsen - fattige bondestudenter - er blitt nazister. Hvorfor? Finnes det noe felles trekk som kan forklare at de havnet på den gale siden? En slik forklaring leter "Jeg" etter. Forsøkene på å finne et mønster lykkes bare måtelig, men underveis søker han helt tilbake til Kristiania i begynnelsen av 20-årene. Tre kjærlighetshistorier opplever "Jeg" dette året. En av dem kommer til å prege ham for resten av livet. Og for Hoel er dette et poeng: Alle personene i fortellingen preges av, og styres av, ting som har hendt lenge før krigen. Et annet poeng: Forskjellen på den foraktede svikeren og "Den plettfrie" er kanskje ikke så stor, ikke så selvfølgelig som mange vil ha det til. Vår helt betrakter NS-folk med uforsonlighet og avstand. Men hans syn gjennomgår en forandring når han tar skrittet fra iakttaker til deltaker: Han sendes til en småby for å avsløre en angiver. Det han opplever før og etter han blir arrestert av Gestapo, tvinger ham til å se seg selv, sin egen fortid og sin egen samtid med nye øyne. Det bringer spørsmålet om skyld i et annet lys.

 

Leieboeren (1:6)

av Sigurd Hoel. En serie i seks episoder dramatisert av Helge Hagerup. I 1947, da "Møte ved milepelen" kom ut, krevde det et visst mot å hevde at det ikke var noen prinsipiell menneskelig forskjell på nazister og andre folk, det som er hovedsynspunktet i boka. I dag virker nok dette lite oppsiktsvekkende, og når boka har blitt stående som en av de viktigste i norsk etterkrigslitteratur, er det heller på grunn av kunstneriske kvaliteter enn for sitt emne og sin virkning i en spesiell situasjon. – Men dens budskap av toleranse og selverkjennelse er like aktuell og nødvendig i dag som noen gang. Instruktør: Jan Bull. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. De som er med: Per Theodor Haugen (Jeg), Tor Stokke (Carl Heidenreich), Tone Danielsen (Kari), Arne Lindtner Næss (Andreas), Arne Lie (Indregård), Erik Hivju (Hans Berg), Ellen Horn (Ung pike), Knut Risan (Rektor). Annonsering ved Kari Linjordet. (1:6)

Hør i NRKs nettspiller

Galleri av fortapte (2:6)

av Sigurd Hoel. En serie i seks episoder dramatisert av Helge Hagerup. "Jeg" sitter under krigen og prøver å finne ut hvorfor så mange av kjenningene hans fra før ble nazister. Det foruroligende for ham er at de var jo ikke verre enn folk flest, den gang. Denne mislykte læreren Hans Berg, f. eks. Hva hadde han opplevd som hadde ledet ham dit han er nå… Instruktør: Jan Bull. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. De som er med: Per Theodor Haugen (Jeg), Tor Stokke (Carl Heidenreich), Tone Danielsen (Kari), Erik Hivju (Hans Berg), Bentine Holm (Ida), Hilde Sophie Plau (Gunvor), Ivar Tindberg (Hans Berg som barn), Bjørn Jenseg (Hans Bergs far), Jannike Grønneberg (Hans Bergs mor), Hallvard Lydvo (Ole Gundersen), Rolf Arly Lund (Karsten Hauge), Gry Enger (Pikestemme), Marit Kolbræk (Slava) og Kjell Kjær (Venn av Jeg). Annonsering ved Kari Linjordet. (2:6)

Hør i NRKs nettspiller

Kari (3:6)

av Sigurd Hoel. En serie i seks episoder dramatisert av Helge Hagerup. De forsøk "Jeg" gjør på å finne ut hvorfor så mange av kjenningene hans havnet på den gale siden under krigen, fører ham også inn på tanken om at han selv kunne ha kommet til kort i visse situasjoner – viktige nok, de også. Minnene om Kari vil f.eks. ikke slippe ham. Instruktør: Jan Bull. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. De som er med: Per Theodor Haugen (Jeg), Tone Danielsen (Kari), Tor Stokke (Carl Heidenreich), Marit Hamdahl (Agnete), Erik Hivju (Erik Berg), Bentine Holm (Ida), Jon Eikemo (Blessommen). Annonsering ved Kari Linjordet. (3:6)

Hør i NRKs nettspiller

Den ene, den eneste (4:6)

av Sigurd Hoel. En serie i seks episoder dramatisert av Helge Hagerup. Mens "Jeg" holder på med notatene sine for å prøve å finne ut hvorfor folk ble nazister, blir det mer og mer umulig for ham ikke å nøste opp sin egen fortid. Også i denne episoden spiller Kari en sentral rolle. Kari som ble hos ham om natten, men ikke ville si hvem hun var, Kari som han ventet så på skulle komme tilbake. Instruktør: Jan Bull. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. De som er med: Per Theodor Haugen (Jeg), Tone Danielsen (Kari), Tor Stokke (Carl Heidenreich), Erik Hivju (Hans Berg), Marit Hamdahl (Agnete), Bentine Holm (Ida). Annonsering ved Kari Linjordet. (4:6)

Hør i NRKs nettspiller

Hvem er angiveren? (5:6)

av Sigurd Hoel. En serie i seks episoder dramatisert av Helge Hagerup. "Jeg" er sterkt engasjert i motstandsarbeidet mot de tyske okkupantene og deres norske hjelpere. Under et oppdrag i denne sammenhengen møter fortiden nåtiden på en måte som treffer ham som et slag. Instruktør: Jan Bull. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. De som er med: Per Theodor Haugen (Jeg), Tor Stokke (Carl Heidenreich), Tone Danielsen (Kari), Wilfred Breistrand (Banksjefen), Odd Furøy (Doktor Haug), Ivar Nørve (Garmo), Vidar Sandem (Colbjørnsen), Elisabeth Sand (Inga), Arne Lindtner Næss (Andreas), Eli Anne Linnestad (Fru Haug), Bernt Erik Larssen (Tysk stemme). Annonsering ved Kari Linjordet. (5:6)

Hør i NRKs nettspiller

Mitt eget ansikt (6:6)

av Sigurd Hoel. En serie i seks episoder dramatisert av Helge Hagerup. Utgangspunktet for "Jeg"’s tanker var erkjennelsen av at nazister og andre når alt kommer til alt ikke var så ulike hverandre som han gjerne ville ha fortsatt å tro, i hvert fall ikke i utgangspunktet. Satt på spissen blir dette den dagen han får se en ung hirdmann med hans eget ansikt fra tjue år tilbake. Gutten heter Karsten Heidenreich. Og gjennom en rekke dramatiske opptrinn faller nå brikkene på plass. Instruktør: Jan Bull. Teknisk regi: Jan Erik Hoel. De som er med: Per Theodor Haugen (Jeg), Tor Stokke (Carl Heidenreich), Odd Furøy (Doktor Haug), Tone Danielsen (Maria), Pål Øverland (Karsten), Bernt Erik Larssen (Tysk offiser), Vilhelm Lund (Hotellportier), Bjørn Floberg (1. venn), Svein Tindberg (2. venn). Annonsering ved Kari Linjordet. (6:6)

Hør i NRKs nettspiller

Del:

Anbefalte hørespill

Search