Stein Ståle

Advokat, forfatter
Del:

Personlig info

  • Fødselsdato: 06, nov 1912
Sosial:

Biografi

Trygve Patroclus Einarssøn von Hirsch (født 6. november 1912 i Lørenskog, død 9. mars 1992) var en norsk jurist og forfatter.

Han skrev på 1940-tallet en rekke kriminalromaner under pseudonymet Stein Ståle. Døden går på bedehus skrev han sammen med Anton Beinset. Romanen Åndemasken (1943) har blitt stående som en av de store klassikerne innen norsk kriminallitteratur.

Etter cand.jur. i 1935 var han sakfører og dommerfullmektig i Volda og Ålesund, og satt i Riksskattestyret fra 1939 til 1945. Han overtok i 1946 praksisen til Chr. Fr. Scheel, der fra 1955 også Per Owing (1923–2004) var partner (Hirsch & Owing). Fra 1975 tilkom også sønnen Stein-Erik von Hirsch (født 1946) som partner. Firmaet Hirsch, Owing & Hirsch fusjonerte i 1986 med Bech, Honne & Bjønnes til Bech, Hirsch & Co., som i 1991 var ett av tre firma som gikk inn i det nye Wiersholm, Mellbye & Bech. Trygve Hirsch hadde da trukket seg tilbake i 1990. Han hadde vært høyesterettsadvokat siden 1957.

Han var sønn av tannlege Einar von Hirsch (1872–1938) og Elise Jacobine Kjoss-Hansen (1872–1957). Eldstebroren Per von Hirsch (1902–1987) ble også jurist og fylkespolitiker. I 1942 giftet Trygve seg med den svenske Margit Kristina Wikland (1918–2007).

Deltar i

Search